1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Byutveckling

Huså är en liten genuin fjällby placerad mellan den välkända Åreskutan i söder och Kallsjön i norr. På södra sidan av Åreskutan  ligger Åre, norra Europas största vintersportort. Den vanliga beskrivningen att Huså ligger på baksidan av Åreskutan har aldrig accepterats av Husåborna, som hävdar att det är de som bor på framsidan. I dag finns det knappt hundra fast boende i byn. Antalet fritidsboende är betydligt större.

Byutvecklingen sedan slutet av 1970-talet
I slutet av 70-talet såg byns framtidsutsikter dystra ut. Antalet innevånare hade sjunkit till ca 90. Både affären och skolan var på fallrepet.

Den negativa trenden bröts tack vare en stor kultursatsning – Husåspelet. 1978 presenterade konstnären Batte Sahlin sitt manus, som handlade om kopparverksepoken i Huså från år 1742 till slutet av 1800-talet. Byborna hade till en början en mycket avvaktade inställning till att medverka som skådespelare, men Batte tillsammans med några teaterkolleger från Teater Narren i  Stockholm lyckades locka med sig de flesta bybor i detta stora projekt. 1979 hade spelet premiär på den vackra spelplatsen Ol-Svens. Spelet blev en stor succé och fick lysande rescensioner. Framgången skapade självförtroende, framtidstro och bäddade för nya satsningar av byborna. Husåspelet uppfördes senast 1999. Det finns förhoppningar om att det en dag ska spelas igen.

Parallellt med skapandet av Husåspelet tog Sixten Karlsson och Bengt Ocklind initiativ till upprustning av Huså Herrgård, som byggdes av kopparverket på 1830-talet. 1979 bildades Föreningen Huså Herrgård. Efter att ha stått och förfallit i många decennier påbörjades på allvar renoveringsarbetet 1984 och slutfördes 1993. Under denna tid återuppbyggdes också det stora timmerhuset, den s.k. bryggstugan, intill huvudbyggnaden som rekonstruktion av den gamla som rivits under tidigt 1900-talet. Även de två fristående flygelbyggnaderna, som revs på 1930-talet, återuppbyggdes 2005-2007  som rekonstruktioner av de gamla. I huvudbyggnadens bottenvåning finns café/restaurang och på övervåningen finns bl.a. ”kungsrummet!” där Oscar II övernattade 1873 på väg till Trondheim för att krönas som även Norges kung. I bryggstugan finns mineralmusem, bruksmuseum och bakstuga. I den södra flygelbyggnaden finns ett gruvmusem och i den norra en uthyrningslägenhet.

För att få igång vinterturism väcktes idén att bygga en turismanläggning. 1983 bildade bybor och fritidshusägare Huså Lift ekonomisk förening. Mycket pengar och ideéllt arbete satsades av medlemmarna. Övrig finansiering av anläggningen var lån och bidrag från staten samt ett banklån. Julen 1984 stod anläggningen klar med skidlift, restaurang, tio uthyrningsstugor och snövesslor, som transporterar skidåkare mellan skidliftarna i Huså och Åre. Föreningen slet under många år med ekonomiska problem. Värst var det de snöfattiga vintrarna 1991 och 1992. 1999 konkursade föreningen.

Liftföreningen hade sina stugor stående på husåbon Arne Hyttstrands mark. Arne satte upp fyra egna parstugor samtidigt som liftföreningen satte upp sina tio. Dessa stugor blev den första stugbyn i Huså. Några år senare byggde Arne en större byggnad med vandrarhemsstandard intill stugorna. Hela boendeanläggningen gav han namnet Hyttgården. Nuvarande ägare heter Andreas Karlsson.

Turismutvecklingen innebar att människor såg nya möjligheter att bo kvar eller flytta till Huså. Befolkningen ökade snabbt och det blev ökat behov av barnomsorg och lägenheter. 1989 bildades Bostadsrättsföreningen Husåhus ekonomisk förening. Föreningen byggde sex lägenheter i tre hus. 1999 kom föreningen på obestånd och likviderades. Lägenheterna övertogs då av Håkan Fernström, Börje Forsberg och Mats Tysk.  För att ordna barnomsorgen bildades ett föräldrakooperativ. 1992 invigdes de nya lokalerna som fick namnet ”Knotthale”.

1989 visades Curt Strömblads TV-dokumentär Byn som vägrade dö. Filmen handlar om bybornas gemensamma satsningar fr.o.m. slutet av 1970-talet.

1990 hände mycket i byn. Stockholms stad byggde en fritids- och konferensanläggning för sin personal. Hela anläggningen består bl.a. av 30 stugor och ett konferenshus. Anläggningen kom av husåborna att kallas för Stockholmsbyn. Stockholms kommun ägde 15 av stugorna, Konsum Stockholm 5 och de övriga av diverse kommunala stockholmsbolag. ICA-butiken Forss Livs byggde ny affärslokal. Huså VA-förening anlade VA-nät för de centrala delarna av Huså. Ovan nämnda bostadsrättsförening byggde sina två första hus.        

I början av 1990-talet bildades M/S Drottning Sophia ekonomisk förening med medlemmar från de olika byarna i Kallbygden. Drottning Sophia var ett av flera fartyg som gick i passagerartrafik på Kallsjön i början av 1900-talet och användes senare som bogseringsbåt för timmer. Det var det sista fartyget som gick på sjön. På 1960-talet försvann det söderut. Föreningen köpte fartyget, tog hem det och rustade upp det. Sedan 1992 går M/S Drottning Sophia åter i trafik på Kallsjön.

1991 startade Huså-Åreskutans Fjällridning med ridturer på islandshästar. Roger Lind har sedan dess drivit verksamheten. Läs mer under rubriken SOMMARAKTIVITETER.

1993 bildades den ideélla föreningen Huså Byalag. Byalaget behandlar för byborna gemensamma frågor, bl.a. övergripande frågor samt detaljfrågor som annars ”faller mellan stolarna”. Byalaget har möte ungefär en gång i månaden och alla bybor är välkomna att delta.

1995 startade Ylva Forsberg företaget Huså Bröd. 2000 gick brodern Markus Forsberg in som delägare.

1999 köpte Göran Folkesson den konkursade skidanläggningen. Han har sedan dess utvecklat anläggningen med bl.a. nya nedfarter och husvagnscamping. Skidanläggningen har sedan dess hetat Gruvbacken och restaurangen vid backen Den Djupa Gruvans Krog. Samma år sålde Stockholms stad sin del i anläggning (Stockholmsbyn) till Karl Åge Skansberg, som gav den namnet Koppardalen. Efter något år sålde han ut stugorna styckevis. De kommunala stockholmsbolagen sålde även ut sina tio stugor. Konsum Stockholm hade några år tidigare skänkt sina fem stugor till Föreningen Huså Herrgård, som sedan sålde fyra av dessa  till Svensk Sjuksköterskeförening och en till Huså Byalag.

2001 upphörde Huså Getgård, som makarna Börje och Mildred startade 1977. Barnen Ylva och Markus Forsberg, ägare av Huså Bröd, gjorde 2002 bageri av det gamla mejeriet, där de sedan dess bl.a. bakat sitt berömda spisbröd. Förutom de två ägarna jobbar tre anställda i företaget.

2002 lades Huså skola ner p.g.a. för litet antal elever och sedan dess har husåeleverna (åk F-6) gått i Kyrkslättens skola i Kall. Huså har en lång skolhistoria. Redan 1746 införde kopparverket en bruksskola i Huså. Den f.d. skolbyggnaden i Huså byggdes av gruvbolaget 1852. Efter nedläggelsen övertog Huså byalag byggnaden och den används i dag bl.a. som möteslokal. Även förskoleverksamheten vid lokalen Knotthale lades ner 2002 p.g.a. barnbrist. Fastigheten såldes sedan till ett privat företag, som använder lokalen som fritidshus.

2003 lades ICA-butiken Forss Livs ner. Systrarna Carina och Sonja Forss hade då drivit butiken sedan 1979 då de åter öppnade butiken som deras far Sigge Forss hade drivit under åren 1937-1978. Innan dess drevs den av Sigges far Ol’ Forss.

Under åren 2004-2007 pågick ett gruvkulturprojekt som finansierades av EU- och bygdemedel. Det resulterade i följande: Upprustning av Gruvvägen, upprustning av gruvarbetartorpet Ol’Borins, informationsskyltar (i hytt- om anrikningsområdet, längs Gruvvägen och vid Bjelkes Gruva), byggnation av vindskydd vid Bjelkes Gruva, anläggande av trappa ner i gruvan, återuppbyggnad av de två herrgårdsflyglarna, uppbyggnad av Huså Gruv- och Bruksmuseum. Projektledare var Mats Tysk och Håkan Fernström.

Sedan 2009 pågår ett byggprojekt vid gamla Husåvägen. Arkitektritade timmerhus skall byggas på 13 tomter med utsikt över Kallsjön. De är avsedda både för permanent- och fritidsboende. Entreprenör och exploatör är Fastighetskonsult Torkel Öste AB.
www.fto.se

Under 2011 planeras ett fritidshusområde intill skidanläggningen i Huså. I området ska uppemot 30 hus kunna byggas. Projektet drivs av markägarna Göran Folkesson,  Alf-Erik Hyttstrand och Karl-Arne Hyttstrand.

Fr.o.m. 1 september 2011 t.o.m. utgången av 2012 pågår ett EU-projekt för Kallbygden, som bl.a. syftar till ökad inflyttning. Ett delprojekt är att utarbeta en utvecklingsplan för Huså som i första hand syftar till förbättrade möjligheter att bygga bostäder för permanentboende. Torkel Öste (fastighetskonsult), som är ansvarig för delprojektet, har anlitat Lars Öste (arkitekt) för en stor del av arbetet.

Om byns historia åren 1742-2000 finns att läsa under rubriken HERRGÅRDEN med underrubriken HISTORIK