Extra  årsmöte för byalaget söndag 3 oktober kl 10.00-10.45,
Dagens huvudpunkt är att fastställa stadgar för Byalaget, vilket beslut togs om den 31/3, därav den korta mötestiden.

Vad gäller bygdemedel så är det enskilda ansökningar som skickas in till Länsstyrelsen senast 31/10, därefter samlas byalaget för diskussion och rangordning. Detta brukar bli under första månaderna  2020.

Kallelse Extra årsmöte för Huså Byalag
Söndag 3/11 2019, kl. 10.00-10.45
Plats Huså Skola

  1. Mötets öppnande
  2. Val av sekreterare
  3. Godkännande av dagordning
  4. Beslut om styrelsens förslag gällande stadgar. Enligt årsmötet 31 mars 2019 gavs uppdraget till styrelsen att komplettera stadgarna med punkterna; medlemskap och belopp för medlemskap. Samt göra några mindre justeringar i texten och därefter kalla till ett extra årsmöte för att fastställa stadgarna.
    Styrelsen förslår en medlemsavgift med 100 kr per vuxen och år, 25 för barn och ungdom/år, rösträtt gäller efter 18 års ålder. Mötena är öppna för alla men rösträtten är kopplad till medlemskapet. Vi kommer att använda oss av medlemskort. Medlemskap kan lösas from 2020.
  5. Övriga frågor.
  6. Mötet avslutas