Huså Herrgård

Sommarcafé och restaurang på Huså Herrgård lördag och söndag 11.30-15.00, 26/7,  1/8, 2/8 Tel. 072-736 10 95,

I hjärtat av Huså by, med Åreskutan och Kallsjön som fond, ligger Huså Herrgård. Det är en vacker och ståtlig byggnad som drar till sig besökares blickar och nyfikenhet. Det är Sveriges nordligast belägna herrgårdsbyggnad och den enda herrgård i fjällmiljö, vilket gör den unik. Under sommaren 2006 färdigställds byggnationerna av de båda flyglarna som återskapats efter originalen som revs på 1940-talet, vilket har skänkt ytterligare prakt och fullkomlighet åt miljön herrgården. I dag drivs verksamheten på Huså Herrgård av föreningen Huså Herrgård Ekonomisk Förening. Restaurangen/caféet är öppen/öppet kontinuerligt under sommaren, och för beställningar övrig tid av året. Föreningen har som mål att bevara den befintliga kulturmiljön och att fortsätta upprustning och utveckling av Huså Herrgård och tillhörande byggnader, samt att jobba för en ekonomisk hållbarhet så att husåborna fortsättningsvis kan använda sin herrgård som träffpunkt och naturlig lokal för festligheter, möten och andra arrangemang. Det är även viktigt att Huså Herrgård så ofta som möjligt är öppen för allmänheten – alla skall ha möjlighet att vistas i denna unika kulturmiljö. Konferens och boende Huså Herrgård lämpar sig mycket bra för konferensarrangemang. Restaurangen kan erbjuda måltider och förfriskningar efter behov och i herrgårdsbyggnaden finns utrymmen för gruppsammankomster (upp till 25 personer) samt möjligheter till grupparbeten i de övre salongerna. Krävs lokaler för fler deltagare står bryggstugan och Huså skola som möjliga möteslokaler. Förströelse i pauser eller efter konferensdagens slut i form av guidade turer i herrgårdens närmiljö eller till fots längre och kortare sträckor går att ordna. Kontakta oss på Huså Herrgård för prisförslag: 070-6790605, 073-0919600   Övrigt boende (se sidan Boende under Gästinfo) samt andra aktiviteter som ridning, skotersafari, skidåkning, båttur på Kallsjön (Drottning Sofia) arrangeras med Husås övriga företagare.   Medlemskap/donationer Det finns två föreningar för Huså Herrgård, dels Föreningen Huså Herrgård, ideell förening, som är den lagfarne ägaren och dels Föreningen Huså Herrgård ek. för. som driver den ekonomiska verksamheten. Den ideella föreningen ansvarar för underhållet av herrgårdsbyggnaden och hyr ut den till den ekonomiska föreningen. Styrelserna i de båda föreningarna är identiska. Vill du bli medlem i Föreningen Huså Herrgård, ideell förening betalar du en årsavgift på 100 kr som sätts in på bankgiro nr. 249-6206. Vill du bli medlem i Föreningen Huså Herrgård, ek. för. betalar du ett engångsbelopp på 100 kr och får därigenom en insats/andel i föreningen. Beloppet sätts in på 249-6214 Föreningen Huså Herrgård, ideell förening tar tacksamt emot frivilliga donationer som oavkortat går till underhåll av Huså Herrgård och övriga herrgårdsbyggnader. Givetvis får donatorer själva bestämma vad gåvor skall ha för användningsområde. Styrelser för föreningarna Föreningen Huså Herrgård ek. för. och Föreningen Huså Herrgård, ideell förening Ordförande: Lena Gråberg Kassör: Håkan Fernström Sekreterare: Rita Woll Maud Gruvberg Sören Monvall Marianne Movérare Marit Skovre Ulla Tysk Torkel Öste