Historik

År 1742 upptäckte norrmannen Anders Floor en stor kopparmalmsfyndighet på norra sidan av Åreskutan, 3 km ovanför nuvarande Huså by. Två år senare gjordes en lika stor upptäckt av kopparmalm på östra sidan av Åreskutan, vid Fröå. Floor var anställd som teknisk expert av ett gruvbolag som bröt kopparmalm vid Snasahögarna sedan 1738.  Eftersom malmen tagit slut där flyttades verksamheten över till Huså 1742. Från 1744 bröts malm av gruvbolaget på de båda gruvfälten vid Fröå och Huså. Kopparverket hade behov av mer arbetskraft som var yrkeskunnig. Denna rekryterades från Bergslagen, och där till största delen från Falun. Från att tidigare varit helt öde växte Huså nu snabbt till Jämtlands största ort, och förblev det i ca 80 år, då Östersund gick förbi Huså.

År 1840 uppnåddes produktionsrekord med framställning av 40 ton ren koppar. Det fanns som mest fyra hyttor igång samtidigt; i Huså, Fröå, Slagsån och Semlan. Från 1860 fanns det bara hytta i Huså. Den lades ner 1881. Därefter var gruvbrytningen blygsam och tyngdpunkten av brukets verksamhet hade flyttats över till  skogsdrift. Under första världskriget, 1914-1918, bedrev ett svensk-amerikansk bolag brytning i Fröå. Under 1700-talet fraktades kopparen till Sundsvall. Under sommarhalvåret roddes kopparbåtarna över sjöarna (Kallsjön, Liten, Storsjön och Revsundsjön). På 1820-talet började kopparfrakten att i stället gå mot Norge (Verdalsören).

År 1857 hade kopparverket 244 anställda, varav 176 var gruvarbetare. Även bönderna i socknarna Kall, Åre och Undersåker utnyttjades som arbetskraft. Med statens hjälp tvingades dessa utföra dagsverken åt kopparverket. De transporterade malm och träkol med sina egna hästar och tidvis kolade de åt bruket.

Huså Herrgård byggdes mellan åren 1834-1837, och uppfördes som bostad åt bruksdisponent Gustaf Adolf Montgomery och hans familj. Huvudägare av gruvbolaget var då grosshandlare Gustaf Beskow. Det är Montgomery man kan beskåda som byst i blomsterrundeln på innergården, skapad av Batte Sahlin 1993.
Vid midsommar år 1873 fick Huså nobelt besök av kung Oskar II, som var på väg till sin kröning i Trondheim. Han hade tidigare varit aktieägare i gruvbolaget och passade på att besöka bruket och övernattade på Huså Herrgård. I dag kan man beskåda det ”kungliga” sovrummet.

Kungsrummet där Oscar II övernattade

I början av 1900-talet då bruksverksamheten i Huså lades ner, lämnades herrgårdsbyggnaden tom och började förfalla.
1979 bildades ”Föreningen Huså Herrgård” och husåborna startade det mödosamma arbetet att restaurera herrgården som då förfallit kraftigt. 1993 stod Huså Herrgård nyrenoverad och klar.

Här följer en kortfattad historik för åren 1904-2000:

 • 1904 beslöts om upplösning och likvidation av Huså AB.
 • 1907 såldes torpen i Huså till arrendatorerna.
 • 1909 undersöktes gruvfälten av teknisk expertis från Amerika, och området inköptes och länspumpning med hjälp av ångmaskin påbörjades.
 • 1910 gavs reklamskriften ”Huså Illustrated” ut för att locka till aktieteckning i Amerika. Socknens befolkning hade minskat till 1.810 personer, dvs. med hela 18,7 % på endast tio år.
 • 1912 bildades ”The Duluth-Huså Copper Mines Co” med aktiekapitalet 1 miljon dollar.
 • 1914 är det full drift i Fröå av ”Amerikabolaget”.
 • 1916 var Huså AB slutligen likviderat, och den 30 000 ha stora egendomen ägdes nu av Verdals Bruk.
 • 1917 blev norrmannen Bernhard Mona förvaltare på Fäviken för Verdals Bruk.
 • 1919 efter första världskriget gick ”Amerikabolaget” i konkurs och den störste fordringsägaren, ”guldkungen” John Bryntesson övertog egendomen.
 • 1930 övertog Förvaltare Bernhard Mona och John Ocklind hela egendomen av Verdals bruk. Familjen Engnér köpte Huså Herrgård. I socknen bodde 1.656 personer.
 • 1954 delade Mona och Ocklind upp den  30.000 ha stora egendomen.
 • 1960 hade befolkningen minskat till 1.280 i Kalls socken.
 • 1968 sålde familjen Bryntesson i Svanskog det 1 500 ha stora gruvområdet som sträcker sig från Fröå till Bjelkes gruvor till Härnösands stift för 400 000 kr.
 • 1970 hade befolkningen i socknen minskat till 968 personer, en minskning med 24,4 % (dvs. en fjärdedel) på tio år.
 • 1974 blev Åre kommun ägare till gruvbyn Fröå med närområde.
 • 1979 uppfördes Husåspelet för första gången.
 • 1980 förvärvade Åre kommun herrgårdsområdet i Huså med den förfallna herrgårdsbyggnaden.
 • År 2000 hade Kalls socken 638 invånare.

Under rubriken BYUTVECKLING kan man läsa om byns historia från slutet av 1970-talet till i dag.