Gruv- och bruksmuseum

Huså Gruv- och Bruksmuseum inryms i två byggnader vid Huså Herrgård; i den södra flygelbyggnaden och i nedre våningen i timmerhuset (bryggstugan). Muséerna berättar om kopparepoken 1742-1918.

Anders Floor hittade kopparmalm vid Skutån 1742.
Anna Larsdotter och Jon Ersson Malmström hittade kopparmalm vid Fröån 1744.

Hästvandring som hissar upp malmtunnor

Vattenkonst: Vattenhjul+stånggång+pumpar

I flygelbyggnaden finns bl.a. tre rörliga modeller av gruvanordningar (vattenhjul+stånggång+pumpar, hästvandring som hissar upp malmtunnor, vattenhjul som drar upp malmvagnar), fyra fasta modeller (malmrännan, gruvan inifrån, gruvområdet ovan jord, modell som visar hur mycket material som gick åt för att producera en viss mängd koppar), översiktskarta över området från herrgården vid Kallsjön till gruvområdet vid trädgränsen, fotografier (hyttan, anrikningsverket, gruvområdet, gruvarbetare, sågverk, mejeriskola), kopparmynt (plåtar) som tillverkats av kopparverket, en serie teckningar som visar olika arbetsmoment i gruvdriften, gruvredskap, bergmansyxa, karta över malmtransporten, rester av vattenhjul och pumpar, diverse dokument och diagram över kopparproduktionen.

Gertrud Andersdotter                    ”Skut-Brita”                            Märta Andersdotter

I timmerhuset finns tre stora målningar av Batte Sahlin. Dessa föreställer kvinnor som det berättas om i Husåspelet; änkan Gertrud Andersdotter som vädjar om att få bo kvar på torpet då hennes man gruvfogden Moses Lund hade dött, Skut-Brita som ställdes inför tinget anklagad för tjuvvaskning och Märta Andersdotter som födde barn medan hon var på väg med en kolfora mellan gruvan och hyttan. Genom att trycka på en knapp får man lyssna till sångerna (ur Husåspelet) som hör till respektive målning. Där finns även foton, karta och texter som berättar om brukssamhället som en ”stat i staten” med egen sjukvård, socialvård, skola, kapell, präst, domstol och torpinstitution. På en TV-skärm kan man se delar ur Husåspelet.