Årsmöte Fören. Huså Herrgård, ideell fören., 25/3, stadgeändring

Årsmöte Fören. Huså Herrgård, ideell fören.

Söndagen den 25/3 kl. 10.00 i bryggstugan vid Huså Herrgård.

Förslag till stadgeändring punkt 13, som handlar om medlemskap i föreningen:
Medlemskap i ideella föreningen gäller för ett år i taget, medlemsavgiften beslutas på årsstämman. För att medlemskapet ska gälla ska avgiften vara insatt på föreningens konto senast den 31 december medlemsåret. Detta gäller för både vuxna- och för barn/ungdomars medlemskap. Vuxen räknas fr.o.m. det kalenderår en person fyller myndig. Barn/ungdomsmedlemskap innebär att man har rätt att lägga förslag men inte ha rösträtt vid årsstämman.

Välkommen!