Under sommaren 2019 har Huså Herrgård begränsade öppettider.

3 augusti Huså minnesdag, se separat program , öppet 11:00-16:00
4 augusti Restaurang, museer öppet 11:00-16:00
10 augusti abonnerat

14 september Geologins 11:00-15:00
14 september Höstfest på kvällen